Partnership Van de Vin en Salacia Solutions

Piet van Loenhout, Wytze van de Vin, and Lenny van Klink

  /  

2 minuten

  /  

Industry news

Salacia helpt Van de Vin met het op het gebied van duurzaamheid in kaart brengen van hun processen. Eerste stap is het maken van scope 1, 2 en 3 berekeningen volgens het GHG-protocol.

May 12, 2022
Image: 
Van de Vin

Piet van Loenhout, algemeen directeur van Van de Vin: “We maken in de vorm van onze kozijnen al zeer duurzame biobased producten; samen met Salacia Solutions maken we nu verder werk van onze ambitie om in Nederland toonaangevend te blijven als duurzame producent van houten ramen en kozijnen."

Wytze van de Vin: "Duurzaamheid is voor mij belangrijk. Als derde generatie van familiebedrijf Van de Vin wil ik het bedrijf te zijner tijd ook over kunnen dragen naar een volgende generatie. Enerzijds is dat gebaseerd op het produceren van duurzame en energiezuinige producten. Maar dat betekent tevens dat we goed zicht willen hebben op onze totale ecologische footprint en continu werken aan het verbeteren van onze prestaties zodat de footprint steeds kleiner wordt.”

Lenny van Klink co-founder van Salacia: “We zijn trots op de samenwerking met Van de Vin. We zetten onze kennis en ervaring graag in om voor Van de Vin volledig geautomatiseerd hun impact te berekenen. Dit stelt Van de Vin in staat te focussen op verbeteren in plaats van data verzamelen en zelf te rekenen. Van de Vin is daarmee als koploper in haar branche een voorbeeld voor veel andere bedrijven.”

EN:

We are very happy to announce a great new collaboration between Van de Vin windows and frames and Salacia Solutions! Salacia will help Van de Vin map out their processes in the field of sustainability. The first step is to make scope 1, 2 and 3 calculations according to the GHG protocol.

Piet van Loenhout, general manager of Van de Vin: “We already make very sustainable biobased products in the form of our frames; together with Salacia Solutions, we are now continuing to work on our ambition to remain a leader in the Netherlands as a sustainable producer of wooden windows and frames.”

Wytze van de Vin: “Sustainability is important to me. As the third generation of the Van de Vin family business, I also want to be able to transfer the company to the next generation in due course. On the one hand, this is based on producing sustainable and energy-efficient products. On the other hand, that also means that we want to have a good overview of our total ecological footprint and continuously work on improving our performance so that our footprint becomes smaller and smaller.”

Lenny van Klink co-founder of Salacia: “We are proud of the collaboration with Van de Vin. We are happy to use our knowledge and experience to calculate their impact for Van de Vin in a fully automated manner. This enables Van de Vin to focus on improving instead of collecting data and calculating. As a frontrunner in its sector, Van de Vin is an example for many other companies.”

other news